Tiszaferr Üzletberendezés
O firme
Služby
Výrobky
Akcie
Referencie
Kontakt
Zariadenie obchodu
  NAŠE SLU?BY

- Naša spolo?nos? sa zaoberá výrobou obchodných zariadení viac ako 15 rokov. Pod?a po?iadaviek trhu rozširujeme paletu výrobkovdovozom z Turecka a Talianska od renomovaných výrobcov, za dostupné ceny pre ka?dého u?ívate?a.

- Okrem výroby a predaja obchodných zariadení sme rozšírili náš profil o prenájom výrobkov – na rôzne akcie, výstavy, na prezentáciu výrobkov a zárove? aj na konferencie.

Na základe vzájomnej dohody zabezpe?íme aj dopravu a montá? priamo na mieste.

- Obchodné zariadenie ako pojem sa u nás za?ína zameraním, poradenstvom a plánovaním, ktoré samozrejme vykonávame bezplatne.

- ?alej prijímame objednávky na individuálnu výrobu  firemných prezenta?ných stojanov r§znych rozmerov a farieb s krátkym ?asom výroby a dodávky.

Individuálne projektované a dodávané obchodné zariadenia, prezenta?né stojany, vešiakové dr?iaky,

závesné systémy a rôzne kovové doplnky  vyrábame s rôznymi povrchovými úpravami a na základe vzájomnej dohody realizujeme s dodávkou  a montá?ou v krátkej ?asovej lehote.

 
V kontinuálnej výrobe zabezpe?ujeme :

- viac ako 100 druhov výrobkov z drôteného programu pre domácnos?

- koše na zeleninu

-koše na ?istiace potreby

-/ ?ehliace dosky

-sušiaky bielizne

- kvetiná?e (viacero rozmerov)

- mobilné úlo?né nádoby

- deliace steny

- sie?ové steny s rámom

-dr?iaky na tovar


viac ako 50 typov doplnov  pre šatstvo a bielize?

- štendre viacerých typov

- vešiakové dr?iaky

-dr?iaky spodnej bielizne


 -koše na šatstvo

-prezenta?né stojany

 - oto?né stojany na prospekty a noviny:
Prezákazníkov vieme doda? vä?šinu tovaru priamo zo skladu

.

 

 

Zariadenie obchodu - Výrobky - Mapa Webu

HQdesign

KIFLI Studio

In Eglish po slovensky Magyarul